Llibre 1 Dictats Melòdics

Escoltar Dictat 1 Pàgina 26:

Escoltar Dictat 2 Pàgina 26:

Escoltar Dictat 1 Pàgina 30:

Escoltar Dictat 2 Pàgina 30:

Escoltar Dictat 3 Pàgina 30:

Escoltar Dictat 1 Pàgina 34:

Escoltar Dictat 2 Pàgina 34:

Escoltar Dictat 3 Pàgina 34:

Escoltar Dictat 1 Pàgina 35:

Escoltar Dictat 2 Pàgina 35:

Escoltar Dictat 3 Pàgina 35:

Escoltar Dictat 4 Pàgina 35:

Escoltar Dictat 1 Pàgina 37:

Escoltar Dictat 2 Pàgina 37:

Escoltar Dictat 3 Pàgina 37:

Escoltar Dictat 1 Pàgina 45:

Escoltar Dictat 2 Pàgina 45:

Escoltar Dictat 3 Pàgina 45:

Descarregar tots els dictats:

Image

 
 


Páginas Web: Grupo Odin