Enllaços / Enlaces
PILES, Editorial de Música S.A.
Edición y distribución mallorista de partituras musicales.
Blog de Juan José Giner, coautor dels llibres En sol major /// Blog de Juan José Giner coautor de los libros "En Sol Major"
Blog on podrem trobar molt de material sobre educació musical. /// Blog donde podemos encontrar mucho material sobre educación musical
Grupo Odin Soluciones Informáticas
Grupo Odin, empresa situada en Valencia, disenya y programa soluçions de gestió y pàgines web per-a empreses, asociacions o entitats. Son els desarrolladors de la present pàgina web, "EnSolMajor.com" /// Grupo Odín, empresa situada en Valencia, diseña y programa soluciones de gestión y páginas web para empresas, asociaciones o entidades. Son los creadores de la presente página web.
Denemo
Notació musical /// Notación musical
Solfege
Per a practicar música amb exercicis /// Para practicar música con ejercicios
MuseScore
És un editor gràfic de partitures. El sistema de notació musical està representat al complet: figures, silencis, punts, lligadures, claus, compassos, alteracions, etcètera. Pàgina Web: http://www.musescore.org/ /// Es un editor gráfico de partituras. El sistema de notación musical está representado al completo: figuras, silencios, puntos, ligaduras, claves, compases, alteraciones, etcétera. Página web: http://www.musescore.org/
LenMus
És un programa d´aprenentatge del llenguatge musical que permet millorar les habilitats de lectura de partitures, millorar l´oïda musical o, simplement, aprendre els principis fonamentals del leguaje musical. /// Es un programa de aprendizaje del lenguaje musical que permite mejorar las habilidades de lectura de partituras, mejorar la escucha musical o, simplemente, aprender los principios fundamentales del lenguaje musical.
Software musical de la junta d'Extremadura / Software musical de la junta de Extremadura
Diversos programes multimèdia/ Diversos programas multimedia
Cdex
Software per a convertir a mp3 /// Software para convertir a mp3
+ Karaoke
Simone
El joc consistix a repetir una sèrie de 20 seqüències rítmiques que van de menor a més dificultat. Cada nota està representada per un color i per a repetir la seqüència es deuen cliquear les tecles corresponents als colors: R (roig), V (verd), /// El juego consiste en repetir una serie de 20 secuencias rítmicas que van de menor a mayor dificultad. Cada nota está representada por un color y para repetir la secuencia se deben clickear las teclas correspondientes a los colores: R (Rojo), V (Verde),
Jalmus
És un programa que permet als estudiants de música (i especialment, de piano) practicar la lectura de partitures (tant de notes com de ritmes). És un programa Java, per la qual cosa es necessita tindre-ho instal·lat. Pàgina Web: http://www.jalmus. /// Es un programa que permite a los estudiantes de música (y especialmente de piano) practicar la lectura de partituras (tanto de notas como de ritmos). Es un programa Java, por lo que se necesita tenerlo instalado. Página Web: http://www.jalmus.
Hiperscore
Programa per a dissenyar música transformant gestos gràfics en estructures musicals /// Programa para diseñar música transformando gestos gráficos en estructuras musicales
Recursos en la Red para profesionales de la Educación Musical.
Pàgina per a consulta del professor, en la qual apareixen nombrosos enllaços a altres pàgines, apareixent una classificació prou completa i molt ben estructurada. Per a consulta i ús del professor. /// Página para consultas del profesor, en la que aparecen numerosos enlaces a otras páginas, apareciendo una clasificación bastante completa y muy bien estructurada. Para consulta y uso del profesor.
Activitats Clic Música
Activitats i recursos elaborats per professors amb el programa creat per Francesc Busquets. Per a Educació Infantil, Primària i Secundària. /// Actividades y recursos elaborados para profesores con el programa creado por Francisco Busquets. Para Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
+ Activitats Clic Música.
Activitats i recursos elaborats per professors amb el programa creat per Francesc Busquets. Per a Educació Infantil, Primària i Secundària. /// Actividades y recursos elaborados para profesores con el programa creado por Francisco Busquets. Para Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
La xarxa d´ Icarito.
Enciclopèdia escolar amb un apartat dedicat a la Música. Per a Educació Primària i Secundària. /// Enciclopedia escolar con un apartado dedicado a la Música. Para Educación Primaria y Secundaria.
+ La xarxa d´ Icarito.
Enciclopèdia escolar amb un apartat dedicat a la Música. Per a Educació Primària i Secundària. /// Enciclopedia escolar con un apartado dedicado a la Música. Para Educación Primaria y Secundaria.
Educació Musical en Primària: / Educación Musical en Primaria
Premisses, finalitat i objectius específics de l´Educació Musical. Instruments escolars i metodologies per a l´aula de Música. Activitats proposades per professors per als diferents cicles de Primària i Infantil. /// Premisas, finalidad y objetivos específicos de la Educación Musical. Instrumentos escolares y metodologías para el aula de Música. Actividades propuestas para profesores para los diferentes ciclos de Primaria e Infantil.
Escuela de música
Interessant pàgina amb recursos per a l´educació musical en l´escola: fitxes de cançons, audicions, exercicis de llenguatge musical, partitures, flauta...Infantil i Primària. /// Interesante página con recursos para la educación musical en la escuela: fichas de canciones, audiciones, ejercicios de lenguaje musical, partituras, flauta ... Infantil y Primaria.
Altres / Otros
BIVEM És la primera biblioteca virtual en espanyol especialitzada en recursos per a l´Educació Musical en Infantil, Primària i Secundària. Per a ús i consulta dels alumnes i del professor. Molt completa i interessant. /// BIVEM Es la primera biblioteca virtual en español especializada en recursos para le Educación Musical en Infantil, Primaria y Secundaria. Para uso y consulta de los alumnos y de los profesores. Muy completa e interesante.
Compta' m una òpera.// Cuentame una ópera
Pàgina per a acostar l'òpera als xiquets. Inclou òperes com a contes i jocs. /// Página para acercar la opera a los niños. Incluye óperas como cuentos y juegos.
Cançons tradicionals catalanes// Canciones tradicionales catalanas
Recopilació de cançons tradicionals catalanes, classificades per seccions (balades, balls, religioses, nadalenques, ?). Inclou partitures i arxius sonors. Per a Educació Infantil, Educació Primària i Secundària. /// Recopilación de canciones tradicionales catalanas, clasificadas por secciones y archivos sonoros. Para Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria.
El patrimoni musical de la província de Terol / El Patrimonio Musical de la Provincia de Teruel
Recopilació de música popular de Terol: Setmana Santa, jotes, albadas, masurques, Nadal, majos, gojos i temes marians. Per a Educació Infantil, Educació Primària i Secundària. /// Recopilación de música popular de Teruel: Semana Santa, jotas, albadas, mazurcas, navidad, gozos y temas marianos. Para Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria.
Art i cultura / Arte y cultura
Arafolk. Web de la música tradicional aragonesa. Pàgina en què apareixen reflectides les tradicions populars aragoneses (danses, instruments, tradicions, cançons). Inclou partitures i arxius sonors. Per a Educació Infantil, Educació Primària i Secundaria /// Arafolk. Web de música tradicional aragonesa. Página en la que aparecen reflejadas las tradiciones populares aragonesas (danzas, instrumentos, tradiciones, canciones). Incluye partituras y archivos sonoros. Para educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria.
The Alliance for Technology Acces.
Dansa i moviments creatius. Proposta d'activitats en castellà que poden realitzar xiquets de totes les edats, i inclús amb discapacitats. /// Danza y movimientos creativos. Propuesta de actividades que pueden realizar niños de todas las edades (incluso discapacitados).
Dancing on the web 2000.
Balls de saló i algunes danses del món. Informació sobre les seues característiques i fitxers MIDI amb la música de cada una d?elles.
Moviment i dança /// Movimiento y danza
Dance Instruction Manuals Pàgina web amb 75 vídeo clips de passos bàsics de diferents danses al llarg de la història. /// Página web con 75 video clips de pasos básicos de diferentes danzas a lo largo de la historia.
Ritme, Melodia, Harmonia e Instruments Musicals /// Ritmo, Melodia, Armonía e Instrumentos Musicales
Pàgina dirigida a professors amb un apartat dedicat exclusivament a la música (ritme, melodia, harmonia i instruments musicals). /// Página dirigida a profesores, con un apartado dedicado exclusivamente a la música (ritmo, melodia, armonia e instrumentos musicales).
Happy note.
Un joc vídeo per a aprendre a llegir les notes de música en clau de sol i fa. Recomanat per a Segon Cicle (guiat pel professor) i Tercer Cicle de Primària. /// Un juego vídeo para aprender a leer las notas de música en clave de sol y de fa. Recomendado para segundo ciclo (guiado por el profesor) y tercer ciclo de primaria.
Activitats interactives per a jugar amb la música. /// Actividades interactivas para jugar con la música
Divertix-te amb la música. /// Diviertete con la música
La caixa de música. /// La caja de Música
Es relacionen aspectes de la música amb la física i les matemàtiques: escales musicals, ones sonores, forma dels instruments, característiques musicals del so i funcions trigonomètriques. Per a Educació Secundària. /// Se relacionan aspectos de la música con la física y las matemáticas: escalas musicales, ondas sonoras, formas de los instrumentos, caracteristicas musicales del sonido y funciones trigonométricas.
Vocabulari musical sonor /// Vocabulario Musical Sonoro
Web de consulta per a aclarir conceptes musicals, un diccionari musical. Segon, Tercer Cicle d?Educació Primària i Secundària. /// Web de consulta para aclarar conceptos musicales, un diccionario musical. Segundo y tercer ciclo de educación Primaria y Secundaria.
Llenguatge musical.
Un llenguatge universal: la música. Web de llenguatge musical per a xiquets. Amb proves per a comprovar el que aprén.
Centro musical guitarra.net.
Acordes de guitarra para acompañar villancicos populares. Página para uso del profesor.
Principals Instruments
Arxius Wav de so dels principals instruments de vent, corda i percussió. Per a tota l?Educació Primària.
Presentació Instruments de l´orquestra
Breu presentació i classificació dels instruments per famílies: vent, corda i percussió. Segon Cicle de Primària.
Els instruments de l?orquestra
Pàgina en català que dóna àmplia informació sobre els instruments de l?orquestra. Entreteniments per a jugar amb els instruments i els músics de l?orquestra. Adequada per a Tercer Cicle de Primària, però també conté activitats que poden realitzar-se
Orquestra
La percussió escolar
Pàgina que permet conéixer els instruments de percussió Orff i dóna consells per a dominar la interpretació musical. Presenta un taller de construcció d?instruments amb materials que poden reciclar-se. També dóna a conéixer instruments de percussió p
Assaig de flauta.
Pàgina amb consells per a tocar adequadament la flauta dolça. Digitacions, tècnica, partitures de melodies populars andalusos i enllaços per a buscar més partitures per a interpretar. Repertori adequat per a un Tercer Cicle de Primària.
+ Assaig de flauta
Pàgina amb consells per a tocar adequadament la flauta dolça
Quadern de partitures. Assaig de flauta2
Pàgina dedicada a l?aprenentatge de la flauta dolça. Presentació dels conceptes bàsics del llenguatge musical. Enllaços a altres webs interessants. Partitures adequades per a un Tercer Cicle de Primària.
+ Quadern de partitures. Assaig de flauta2
Pàgina dedicada a l?aprenentatge de la flauta dolça. Presentació dels conceptes bàsics del llenguatge musical. Enllaços a altres webs interessants. Partitures adequades per a un Tercer Cicle de Primària.
Expressió instrumental
La flauta és màgica. Pàgina per a iniciar-se en l?estudi de la flauta dolça. Es van introduint les notes i es presenten partitures senzilles. Per al Segon Cicle de Primària, on es té el primer contacte amb este instrument de vent.
La veu humana
Oferix diversos apartats: temari (tipus de veus, sarsuela i òpera...), traduccions, jocs, karaoke, arxius midi, partitures i enllaços.
La veu
Nadales: la sintonia del Nadal.
Enllaços a moltes pàgines web amb nadales populars i cançons de Nadal. Per a Educació Infantil i Primària.
Jocs i cançons per als xiquets
Llistat de cançons amb propostes d?activitats per a realitzar amb els xiquets. Es mostren lletres de les cançons, versions i arxius de so en algun cas. Per a Educació Infantil i Primer Cicle de Primària.
Cantells Presències.
Cantells amb partitura, lletra i so en format Midi, a més de suggeriments per a la seua aplicació en l?aula. Per a Educació Infantil i Primària.
Expessió vocal
Cançons populars d?Europa. És una base de dades que oferix de cada cançó: la partitura, la lletra de la cançó, la partitura amb la lletra davall de les notes i la partitura analitzada amb colors. Per a tota l?Educació Primària.
Música Clàssica
Arxius de música clàssica de més de 2000 compositors.
Els principals instruments musicals.
Arxius Wav de so dels principals instruments de vent, corda i percussió. Per a tota l?Educació Primària.
Musicomovigramas.
Recursos per a l?audició activa.
Efectes especials
Pàgina amb nombrosos exemples de sons i efectes especials.
Percepció auditiva
Flauta
Contaminació acústica
Instruments musicals
VanBasco's Karaoke Player
Karaoke gratuït que reproduïx arxius MIDI.
Karaoke
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Llenguatge musical
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Musicoteràpia
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Varies webquest musicals
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Webquest de la junta Andalusia
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Comunitat catalana de webquest
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Webquest de la Junta Extremadura
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Webquest de la junta d'Extremadura
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Webquest musicals de terrasur
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Webquest
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Audicions i musicogrames
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Hot potatoes
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Diccionaris - Enciclopèdies musicals
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Diccionaris - Enciclopèdies musicals.
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Diccionaris i enciclopèdies musicals.
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Diccionaris i enciclopèdies musicals
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Webquestions
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Jocs
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Presentacions
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Partitures
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Blogs
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Mapes conceptuals
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Cançoners
RECURSOS CLASSIFICATS PER TEMES
Jocs diversos (enciclopèdia, sudokus, música del mon, instruments, vídeos, recursos, webs, miniunitats didàctiques, preguntes)
Blogs amb recursos musicals
Directori de Blogfesores de música
Blogs amb recursos musicals
Aula educació Musical
Blogs amb recursos musicals
Encontre Musical
Blogs amb recursos musicals
Pràctica Instrumental
Blogs amb recursos musicals
SiFaSol
Blogs amb recursos musicals
Blog Educació musical
Blogs amb recursos musicals
Musiquiátric@s
Blogs amb recursos musicals
Educació Musical
Blogs amb recursos musicals
Blog de música
Blogs amb recursos musicals
Música IES bovalar
Blogs amb recursos musicals
Jocs Musicales
Blogs amb recursos musicals
Aula de música
Blogs amb recursos musicals
Musical Blogies
Blogs amb recursos musicals
Música i dança
Blogs amb recursos musicals
Jo faig Música
Blogs amb recursos musicals
L'aula musical d'Adriana
Blogs amb recursos musicals
MúsicaMeruelo Weblog
Blogs amb recursos musicals
Recursos
Blogs amb recursos musicals
Jocs musicals diversos de childtopia
Pàgines web am diversos recursos musicals
Jocs musicals diversos de música en Alcalà
Pàgines web am diversos recursos musicals
Diversos jocs
Pàgines web am diversos recursos musicals
Jocs musicals diversos (construcció instruments, sons de l'entorn, concerts, estils, relats, teoria, instruments, curiositats, webs, atrapamosques) de tv3
Pàgines web am diversos recursos musicals
Maestros Musicales sin problemas
Pàgines web am diversos recursos musicals
Junta Extremadura
Pàgines web am diversos recursos musicals
Junta Andalusia:
Pàgines web am diversos recursos musicals
Edu365
Pàgines web am diversos recursos musicals
Escola lliurex
Pàgines web am diversos recursos musicals
Música del ministeri
Pàgines web am diversos recursos musicals
Educació musical del ministeri
Pàgines web am diversos recursos musicals
Educared
Pàgines web am diversos recursos musicals
Cefire Elda
Pàgines web am diversos recursos musicals
Vocabulari musical i cançons d'Europa d'xtec rtee
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
Els colors de l'orquestra (instruments, veus, òperes en francés)
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
Instruments de l'orquestra xtec
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
Partitures amb xilòfon virtual del CP Mariano Benlliure
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
7 instruments musicals de la junta d'Andalusia
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
Piano, karaoke i orquestra de la junta de Castella i Lleó
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
Memòria musical (en anglés)
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
Simon (minijoc)
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
Els xicotets músics (notes i ritmes per a segon cicle) del ministeri
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
Agrupacions instrumentals clàssiques
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
Projecte per a crear música
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
Aula de música ( ritmes, instruments, història musical, compositors per a 3r cicle i ESO) de la junta d'Andalusia
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
Vivint entre sons (paràmetres i sons per a infantil) del ministeri
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
La banda dels amiguets (instruments) del ministeri
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
Internet en l'aula (primartis: música i plàstica) del ministeri
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS
Xicotets músics (llenguatge musical) del ministeri /// Pequeños Músicos (lenguaje musical del ministerio)
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS. /// RECURSOS MULTIMEDIA MUSICALES
Òpera en l'escola (segon i tercer cicle) del ministeri /// Ópera en la escuela (segundo y tercer ciclo) del ministerio
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS. RECURSOS MULTIMEDIA MUSICALES.
MOS projecte musical d'ESO del ministeri /// MOS proyecto musical d´ESO del ministerio
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS. /// RECURSOS MULTIMEDIA MUSICALES.
Karaoke del CP Mariano Benlliure
RECURSOS MULTIMÈDIA MUSICALS. /// RECURSOS MULTIMEDIA MUSICALES.
Taller multimèdia (imatge, vídeo, audio, escanner, gravació, captura, edició) del ministeri:/// Taller multimedia (imagen, video, audio, escaner, grabación, captura, edición) del ministerio:
TUTORIALS I ACTIVITATS PROGRAMARI MULTIMÈDIA LLIURE. /// TUTORIALES Y ACTIVIDADES PROGRAMAS MULTIMEDIA LIBRES
Materials i activitats multimèdia, d'audio i vídeo del cefire realizats amb la ferramenta Exe: /// Materiales y actividades multimedia, de audio y video del cefire realizados con la herramienta Exe:
TUTORIALS I ACTIVITATS PROGRAMARI MULTIMÈDIA LLIURE. /// TUTORIALES Y ACTIVIDADES PROGRAMAS MULTIMEDIA LIBRES
Creació de material multimèdia audio: reproducció, gravació extracció de so, edició de so, midi): /// Creación de material multimedia audio: reproducción, gravación, extracción del sonido, edición del sonido, midi):
TUTORIALS I ACTIVITATS PROGRAMARI MULTIMÈDIA LLIURE. /// TUTORIALES Y ACTIVIDADES MULTIMEDIA LIBRES.
Jocs Educació Musical /// Juegos de Educación Musical
Página amb diversos jocs d´educació musical. /// Página con diversos juegos de educación musical.
Biblioteca Virtual /// Biblioteca Virtual
Biblioteca Virtual d´informació musical. Biblioteca Virtual de información musical.
Jocs Educació Musical amb jclic /// Juegos Educación Musical con jclic
Página amb diversos jocs d´educació musical realizats amb el jclic. /// Página con diversos juegos de educación musical realizados con jclic.
Recursos Musicals /// Recursos Musicales
Página amb diversos Recursos Musicals. /// Recursos Musicales.
Biblioteca Recursos Educatius /// Biblioteca de Recursos Educativos
Biblioteca de Recursos Educatius Musicals. /// Biblioteca de Recursos Educativos Musicales.
Racó Didáctic Musical /// Rincón Didáctico Musical
Racó Didáctic Musical /// Rincón didáctico Musical
 
 


Páginas Web: Grupo Odin