Jocs

Agrupacions instrumentals (quartet, banda, orquestra). Pàg 7, 11, 23

Llenguatge musical (figures, silenci, calderó, reguladors, repetició). Pàg 8, 10

Instruments de l'orquestra. Pàg 23

Tempo (allegro, andante, lento ). Pàg. 25

Cura de la veu, cos i instruments. Pàg 35

Orquestra (tipus de corda, tipus de percussió, tipus de vent) i Orff. Pàg 35

Veus. Pàg. 40

 L´orquestra. (Vídeo on es presenten les 4 famílies d´instruments de lórquestra a partir de l´obra de B. Britten.(Pàg. 23)

Image

 Britten (Activitats sobre els instruments de l´orquestra basat en l´obra "Guía d´orquestra per a joves" deB. Britten

Image 

Això diu que era...el regne dels instruments musicals (treball premiat al concurs de recursos educatius digitals 2008):(Pàg. 34)

Image  

Instruments de l'orquestra (Pàg. 23)

Image  

Jocs sobre les veus

Image

Jocs sobre el diapasó

Image  

Instruments de l'orquestra
Image

Joc de posicions de la flauta del do al do agut:
Image

 

 

 

 
 


Páginas Web: Grupo Odin