Llibre 2 Dictats Melódics

Escoltar Dictat 1 Pàgina 3:

Escoltar Dictat 2 Pàgina 3:

Escoltar Dictat 3 Pàgina 3:

Escoltar Dictat 1 Pàgina 10:

Escoltar Dictat 2 Pàgina 10:

Escoltar Dictat 3 Pàgina 10:

Escoltar Dictat 4 Pàgina 10:

Escoltar Dictat 1 Pàgina 15:

Escoltar Dictat 2 Pàgina 15:

Escoltar Dictat 3 Pàgina 15:

Escoltar Dictat 1 Pàgina 19:

Escoltar Dictat 2 Pàgina 19:

Escoltar Dictat 3 Pàgina 19:

Escoltar Dictat 1 Pàgina 26:

Escoltar Dictat 2 Pàgina 26:

Escoltar Dictat 3 Pàgina 26:

Escoltar Dictat 4 Pàgina 26:

Descarregar tots els Dictats:
Image

 

 
 


Páginas Web: Grupo Odin